Zöld utat kapott a debreceni velodrom

A Magyar Kerékpáros Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával összefüggésben célba ért az a hosszas előkészítő munka, amely a magyar pályakerékpár sport régi álmát váltja valóra. Megszületett a kormányhatározat a debreceni velodrom beruházásról, mely edzésekre és kisebb nemzetközi versenyek lebonyolítására lesz alkalmas.

Hirdetés

Az MKSZ 2018 januárjában számolt be arról, hogy a kormány 100 millió forint forrást biztosít az MKSZ-nek egy kelet-magyarországi és egy nyugat-magyarországi “kis” velodrom előkészítésére. Az MKSZ feladata a leendő két regionális kerékpáros központnak megfelelő helyszínek meghatározása, az alkalmas ingatlanok felkutatása, megvalósíthatósági tanulmány és hatástanulmány elkészítése volt. 2018 nyarán eldőlt, hogy a kelet-magyarországi velodrom tervezett helyszíne Debrecen. Princzinger Péter, az MKSZ elnöke a leendő velodrommal kapcsolatban összehívott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a következő hónapok feladata az optimális lokáció meghatározása, a tervezett beruházás időbeli és pénzügyi ütemezését is felölelő megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, valamint az építés és a működés időszakára vonatkozóan a környezeti hatások felmérése – annak érdekében, hogy elkészülhessen a Kormány számára a beruházás forrásigényét és a majdani működtetési modellt bemutató előterjesztés.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos támogatásával és a debreceni önkormányzattal szoros együttműködésben a szövetség elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt, mely most került a kormány asztalára. A megszületett 1298/2020-as kormányhatározat értelmében eldőlt:

 • Debrecen Pallag városrészében a Debreceni Labdarúgó Akadémia mellett épül fel a kelet-magyarországi velodrom
 • a beruházás előkészítésére a Kormány biztosította a forrásokat a 2020-as és 2021-es költségvetésben, az előkészítő szakasz 2021. június 30-án zárul, melyre 453 millió forintot csoportosítottak át
 • a velodrom építését kiemelt kormányzati beruházássá nyilvánították
 • a beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki, a Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai közreműködésével
 • a felépülő velodrom üzemeltetője az önkormányzat cége, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. lesz

A debreceni velodrom építésének előkészítési fázisairól és az építkezésről a BringaSport oldalon fogunk részletesen beszámolni.

A Kormány 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozata a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről

A Kormány a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról szóló 1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kelet-magyarországi velodrom beruházás megépítése érdekében

 1. egyetért a debreceni velodrom (a továbbiakban: Beruházás) kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Debrecen külterület 017/1 helyrajzi számú ingatlanon, és jóváhagyja a Beruházás koncepcióját;
 2. a Beruházás előkészítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 453 000 110 forintban határozza meg;
 3. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés c), l), n), o) és p) pontja szerinti, 2020. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira összesen 226 500 055 forintot biztosít a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy a teljes előkészítést legkésőbb 2021. június 30. napjáig kell megvalósítani;
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 14. Debreceni Velodrom előkészítése alcímmel egészíti ki;
  Felelős: pénzügyminiszter
  Határidő: azonnal
 5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak finanszírozása érdekében 226 500 055 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, továbbá a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 14. Debreceni Velodrom előkészítése alcím javára, az 1. melléklet szerint;
  Az átcsoportosítás tekintetében
  Felelős: pénzügyminiszter, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
  Határidő: azonnal
  Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében
  Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
  Határidő: 2020. december 31.
 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi része fedezetének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
  Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, pénzügyminiszter
  Határidő: a felmerülés ütemében
 7. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával;
 8. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki, a Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai közreműködésével;
 9. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
  a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7)–(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illessék meg térítésmentesen,
  b) üzemeltetője a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-016786) legyen;
 10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, a miniszterelnök kabinetfőnöke és az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, továbbá a Beruházás üzemeltetési modelljének részletes bemutatásával.
  Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, a miniszterelnök kabinetfőnöke, emberi erőforrások minisztere
  Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

Címlapfotó: Arne Mill – frontalvision.com

Hirdetés

Hozzászólnál, vitatkoznál? Itt megteheted!

Ne felejtsd el a hozzászólást!
Kihagytad a nevet